Hur påverkar Ledlampor Miljön?

När ledlampor ersatte glödlamporna i bilarna började ledlampans låga energiförbrukning även leda till mer miljövänlig och säkrare körning. LED-belysning är idag standard för all nyare belysning av personbilar, eftersom det har en mycket lägre energiintensitet och dessutom kan ge attraktiva effekter som inte går att uppnå med andra typer av belysningssystem.

LED-lampans effekt på miljön är dessutom bara början, eftersom led även kan ersätta andra typer av belysning som inte minskar energianvändningen.

www.xenonkungen.com/se/ som är experter inom området: Ledlampor, kan du läsa mer om vilken ledlampa som passar bäst för specifik användning!

Läs mer här om hur extraljus ökar din säkerhet och synlighet i trafiken!

MILJÖPÅVERKAN

LED/Dioder är bättre för miljön än lysrör och glödlampor ur fler aspekter. Det beror på att energiåtgången är så mycket mindre mot att använda de äldre vanliga ljuskällorna. Det finns även andra miljöaspekter som påverkar, då lysdioden är överlägsen mot lysrören och lågenergilamporna.

Det går åt endast en bråkdel av energiåtgången mot vad som behövs för att skapa lika mycket ljus med ett lysrör eller en glödlampa.

När man lämnar in bilen till skroten tar man hand om just LED-belysning för återbruk – Läs mer om det här! abbilverkstan.se/vad-behover-du-tanka-pa-nar-du-skrotar-bilen/

Varför Ledlampor?

  • I en lysdiod finns inga farliga tungmetaller, där kvicksilver är ett problem som lågenergilamporna tampas med
  • En lysdiod kan inte heller explodera – det gör gasfyllda lampor
  • Lysdiodens lilla format och avsaknad av gas ger dess fulla förutsättningar då den tar liten plats och är ej heller lika känslig vid transporter. Samt att det krävs väldigt lite material till dess framställning
  • Lysdioden har en bestämt given våglängd med ljus, vilket andra ljuskällor inte har. Det innebär att oönskade UV-strålar och infraröda strålar inte sprids.
  • Då Lysdioden har högre hållbarhet behöver den heller inte bytas lika ofta vilket gör den till ett bra miljöval.
  • Miljövinster av ledbelysning är bara början, eftersom ledet har möjlighet att ersätta andra typer av belysning som orsakar betydligt mer energianvändning
  • Ledbelysningen till lastbilar och andra fordon har blivit standard för all nytillverkning, då det leder till en säkrare körning

Vad är LED? – (LIGHT EMITTING DIODES)

ledlampor - blått ljus

LED eller som de också heter, lysdioder uppfanns redan på 1920-talet. Kanske har du på senare tid hört att det pratas mycket om halvledare. Det är precis det en lysdiod handlar om. Den består av en halvledare som ovanpå har en beläggning av en lite platta, som sänder ut olika typ av ljus beroende på vilket material den har. Detta heter: elektroluminiscens och är ett fysikaliskt fenomen.

Läs denna bloggen intelmodularserver för att veta skillnaden mellan glöd lampa och laser lampa

PROJEKT PÅGÅR MED LED

ledlampor - trafikljus

Runt om i världen och även i Sverige är man igång med flertalet olika miljöprojekt där lysdioden har en huvudroll. Vissa projekt är statliga medans andra stöds av EU och fristående stiftelser. Flera olika städer där ibland även Stockholm har tex. satsat på lysdioder i trafikljusen. Där beräknar man en stor besparing både på ekonomin som miljöbelastning.

Vill du läsa om billjus och Led lampor läs denna bloggen mingranne.se

En annan spännande teknik som Volvo står för att kunna förvandla vindrutan på bilen till en “head up display” – Mer spännande info om det finns här!

Vill du läsa mer om miljö, motor och energi följ länken här till: emo82.se

Mer spännande läsning på bloggen når du här!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *