I takt med att miljömedvetenheten ökar, blir allt fler fastighetsägare och förvaltare uppmärksamma på betydelsen av hållbara byggpraktiker. Ett område där detta blir alltmer påtagligt är inom måleribranschen, speciellt när det kommer till målning av gemensamma utrymmen som trapphus. I Skara har trenden mot miljövänliga lösningar fått fäste, och...