Svensk Studie via Assistansföretag: Dubbla risken för demens för diabetes- och hjärt-kärlsjukdoms patienter

Och varför assistansföretag kan förbättra dessa patienternas liv

Personer med diabetes typ ΙΙ och hjärt-kärlsjukdom eller stroke samtidigt har dubbelt så stor risk att utveckla demens, visar en ny svensk vetenskaplig studie. Därför, enligt forskare, är förebyggande av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar också en strategi för att minska risken för demens.

Studiens identitet

Forskare från Karolinska Institutet för medicin vid Stockholms universitet, som publicerade i tidskriften Alzheimers & Dementia, analyserade data om 2 500 friska, icke-dementa personer över 60 år som följdes på djupet under 12 år i rad genom medicinska undersökningar och kognitiva tester.

Vad visade studien?

Studien upptäckte att närvaron av mer än en kardiometabolisk sjukdom accelererar kognitiv nedgång och fördubblar risken för att utveckla demens, där den senare diagnostiserades cirka två år tidigare. Ju fler kardiometabola sjukdomar (ischemisk sjukdom, hjärtsvikt, hjärtarytmi, stroke, diabetes etc.) en person har, desto högre är risken för demens.

Studien visade också att två kombinationer (diabetes/hjärtsjukdom och ännu mer diabetes/hjärtsjukdom/stroke) är de mest skadliga för den kognitiva funktionen. Å andra sidan visade personer som bara hade en kardiometabolisk sjukdom ingen signifikant högre risk för demens. “Det är bra”, sa huvudforskaren Abigail Dove. “Studien visar att risken bara ökar när någon har minst två sådana sjukdomar, så det är möjligt att demens kan förebyggas om en andra sjukdom förhindras att utvecklas.”

Sambandet mellan kardiometabola sjukdomar och demensrisk är starkast hos personer under 78 år. Därför, enligt Dove, “bör vi fokusera på att förebygga kardiometabola sjukdomar i medelåldern eftersom risken för kognitiv försämring och demens verkar högre bland dem som utvecklar den kardiometabola sjukdomen tidigare i livet.”

Demens och dess påverkan

Demens utvecklas långsamt under decennierna. Det visar sig initialt som en gradvis nedgång (försvagning) av kognitiva funktioner, vilket blir synligt först i de relevanta testerna. Efteråt blir den kognitiva försämringen mer märkbar och har en inverkan på minnet kan så småningom – dock inte alltid – utvecklas till normal demens, där den vanligaste formen är Alzheimers sjukdom.

Läs denna bloggen som beskriver hur du ska ta hand om din hälsa lilladraken

Varför kan assistansföretag vara till nytta i sådana fall?

Människor som lider av diabetes eller andra kardiometabola sjukdomar möter vissa utmaningar i sina vardagliga aktiviteter som kan bli värre med uppkomsten av demens eller Alzheimers sjukdom. Professionell assistansföretag kan hjälpa patienter av det slaget att tillgodose sina dagliga behov bättre och mer bekvämt samt göra sitt boende i sin bostad säkrare och bekvämare.

Utan att behöva gå till ett hem eller annan klinik kan de njuta av sin rutin i hemmet och ha någon som tar hand om dem. Dessa personliga assistansföretagstjänster lämnar utrymme för patientens familj att komma bättre överens med honom utan att behöva oroa sig för deras tillsyn och vård. Scenariot utvecklas därför till ett win-win-scenario eftersom båda parter drar nytta av tjänsterna.

Dessutom kommer dessa tjänster med en låg kostnad eftersom patientens försäkringskassa kan täcka de flesta utgifterna om inte alla. Behovet av assistansföretag kan bekräftas av patientens läkare via recept eller så kan det beslutas av patienten själv eller dennes familj.

Besök denna blogg för att lära dig mer om ämnet assistansblogg

assistansföretag

Ett assistansföretag som är banbrytande inom området just nu är Alma Vård & Omsorg och kan betjäna dig om du bor i Göteborgs- eller Mölndals området. Du kommer inte att missa någonting om du kollar in dem.

Om du vill ha husmorstips så har vi en artikel om det.

Mer läsning om hälsa, miljö och annat, se hit: https://hotellussemburgo.com/

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *